منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سرعت بازشدن منوهای گنوم تا سرحد توان بالا ببرید

در صورتی که مایل هستید باز شدن منوهای گنوم را بالا ببرید فقط کافیه بهش دستور لازم رو بدید و یکبار پانل را رستارت کنید. برای اینکار دستور زیر رو اجرا نمایید: echo \”gtk-menu-popup-delay = 0\” >> ~/.gtkrc-2.0 بعد برای تست و قابلیت اجرا دستور زیر را اجرا کنید : pkill gnome-panel در صورتی که  [ Read More ]برچسب ها :