منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سنسور بی‌سیم آب تولید شرکت دی‌لینک

سنسور بی‌سیم آب تولید شرکت دی‌لینک

DLink-DCHS160-Smart-Meters

زمانی که بحث امنیت محیط خانه به میان می‌آید، کاربران اغلب از دستگاه‌هایی مثل حسگر آب غافل می‌شوند و اصلاً به این سنسور‌ها توجهی ندارند. آنچه در تصورکاربران خانگی است، اکثر اوقات دزدان و افراد تبهکاری است که شبانه به خانه دستبرد می‌زنند؛ آنها به شیر آب و لوله‌ی سوراخ‌دار و معیوب توجهی ندارند، این در حالی است که باید بدانند این موارد هم می‌توانند خطرناک باشند.