منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی

الگوریتم سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی

 

در فایل Pdf  که در پایین برایتان گذاشته ام ۳۰ سوال الگوریتم است .برای نوشتن این سوال ها چندین کتاب  الگوریتم را بررسی کرده ام . این سوال ها برای کسانی که برنامه نویسی را تازه شروع کرده اند و مبتدی هستند یا درس برنامه سازی مقدماتی دارند مناسب است .همین طور می توان از آن به عنوان نمونه سوال امتحان استفاده کرد.

پی دی اف سوال های الگوریتم برای مبتدیان را از اینجا دانلود کنید : algorithm

 

 

digg سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  reddit سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  stumbleupon سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  yahoo buzz سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  dzone سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  facebook سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  delicious سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  dotnetkicks سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  dotnetshoutout سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  linkedin سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  technorati سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  twitter سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  google buzz سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی  برچسب ها : , ,