منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سید استیو جابز!!!(2)

هنوز سر قولم هستم.اگه متن انگلیسی رو میخواین برین تو لینک زیر و اگه ترجمه رو میخواین برین تو ادامه مطلب:

متن انگلیسی شجره نامه