منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سیستم های ترافیک هوایی با سیستم عامل ویندوز 3.1 !

سیستم های ترافیک هوایی با سیستم عامل ویندوز 3.1 !

NIKKHAH161

فرودگاه Orly در فرانسه که به تازگی با مشکلاتی در دوازده پرواز روبرو شده است، اقرار کرده که این مشکل بخاطر استفاده از ویندوز 3.1 در کنترل کننده های ترافیک هوایی بوده است. برای افراد ناآشنا، ویندوز 3.1 متعلق به اوایل قرن نوزدهم است و به سختی توان اجرای یک کش ماشین را دارد ولی به تنهایی بار سیستم کنترل ترافیک فضایی را به دوش می کشد.برچسب ها :