منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سی برنامه نویس برتر هسته سیستم عامل لینوکس

بنیاد لینوکس در یک برنامه سی هفته ای به معرفی سی برنامه نویس برتر هسته سیستم عامل لینوکس پرداخته است. این هفته آقای چریز میسون توسط این بنیاد معرفی شده است.

۳۰ Linux Kernel Developers in 30 Weeks: Chris Mason: https://www.linux.com/news/special-feature/linux-developers/681876-30-linux-kernel-developers-in-30-weeks-chris-masonبرچسب ها : ,