منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شروع ترجمه The Debian Administrator’s Handbook

کمک های مالی به ترجمه کتاب به میزان مورد نظر یعنی ۱۵۰۰۰ یورو رسید و کار ترجمه شروع شده. فکر کنم تا دو ماه دیگه یه کتاب دبیان فوق العاده داشته باشیم. البته هنوز کمک برای آزاد کردن کتاب ادامه … ادامه‌ی خواندنبرچسب ها :