منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شروع ثبت نام: سیزدهمین دوره بین المللی لینوکس حرفه ای کانادا (LPIC1)

مخاطبین دوره:

1- کلیه علاقه مندانی که می خواهند با دنیا لینوکس و متن باز آشنا شوند.
2- علاقه مندانی که می خواهند لینوکس را مفهومی و پایه ای فرا گیرند.
3- علاقه مندانی که می خواهند مدارک بین المللی لینوکس را بدون نیار به سفر به خارج کشور با کمترین هزینه دریافت نمایند.


ملزومات: قبولی در امتحانات 101 و 102

دستاورد دوره در یک نگاه:
برای قبولی در این دوره، یک فرد می باید بتواند در محیط متنی لینوکس کار کند و یک سیستم ساده را مدیریت کند. برای نمونه باید بتواند کاربران دیگر را کمک کند، کاربران جدید اضافه کند، از سیستم پشتیبانگیری کند و بتواند آن را بازیابی کند، سیستم را خاموش یا راه اندازی مجدد کند. یک سیستم کاری گرافیکی مبنی بر X را تنظیم و آن را توسط کارت شبکه یا مودم به شبکه و اینترنت متصل سازد.

ظرفیت باقیمانده : 1 نفر از 10 نفر

شروع دوره : 09/02/91 پایان دوره : 18/04/91

زمانبندی دوره :

جمعه

91/02/08
(16-20)

91/02/23
(16-20)

91/02/06
(16-20)

91/03/20
(16-21)
91/04/02
(16-21)
91/04/16
(16-21)

91/02/15
(16-20)

91/02/30
(16-20)

91/03/13
(16-21)

91/03/27
(16-21)

91/04/09
(16-21)

 برچسب ها :