منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شروع ثبت نام : کارگاه عملی از صفر تا 100 نصب و راه اندازی سرورهای لینوکس


مخاطبین دوره:

1- کلیه افرادی که می خواهند از 0 تا 100 راه اندازی عملی انواع سرویس های لینوکس را فرا گیرند.
2- مدیران شبکه که می خواهند برپاسازی سرورهای میزبانی داخل و یا خارج ایران را فرا گیرند.
3- متخصصینی که می خواهند کاملاٌ دقیق و مفهومی بدانند که سرور لینوکس آنها و سرویس های مربوطه چگونه کار می کنند.
4- مدیران شبکه که می خواهند رفع عیب و پشتیبانی سرورهای لینوکس را خود مدیریت و رفع نمایند.
5- مدیران شبکه که می خواهند لینوکس را به شکل حرفه ای تری فراگیرند.


دستاورد دوره در یک نگاه:
در انتهای دوره دانشجو خواهد توانست یک سرور WebHosting به همراه کلیه امکانات و قابلیت ها همچون Mail(برای میزبانی بینهایت دامنه)، FTP ، Web ، Remote Managing،mySQL Database و Firewall را راه اندازی، مدیریت و پشتیبانی نماید. علاوه بر آن راه اندازی سایر سرویس های شبکه همچون DHCP Server و Squid Proxy &Cache Server را نیز فرا گرفته و در ادامه با روشهای ایمن سازی برخی از سرویس مهم آشنا خواهد شد.

زمانبندی دوره :

شروع دوره :
15/02/91
پایان دوره : 16/04/91

جمعه

91/02/15
(14-9)

91/02/29
(14-9)

91/03/12
(14-9)

91/03/26
(14-9)
91/04/09
(14-9)

91/02/22
(14-9)

91/03/05
(14-9)

91/03/19
(14-9)

91/04/02
(14-9)

91/04/16
(14-9)برچسب ها :