منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شرکت اینتل از عرضه‌ی سری جدید دیسک الکترونیکی، DC P3608، خبر داد.

شرکت اینتل از عرضه‌ی سری جدید دیسک الکترونیکی، DC P3608، خبر داد.

02 w 755

این سری در واقع ترکیبی از دو نمونه‌ی از دیسکهای الکترونیکیDC P3608 می باشد. همین باعث شده است که پهنای باند دو برابر باشد و سرعت حداکثری پنج گیگا بیت در هر ثانیه برای عملیات خواندن و نوشتن ترتیبی فراهم شود.