منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره زنی صفحات

اگر توجه کرده باشید می بینید که لایبری آفیس فاقد سیستم شماره زنی صفحات می باشد و این یکی از مواردی است که می تواند افراد تازه کار را اذیت کند ولی همین امر به سادگی قابل حل می باشد برای این کار کافی است که افزونه زیر را دانلود و بارگذاری کنید بعد از ان می توانید به راحتی صفحات را شماره بندی کنید.
\"Download

Operating System: System Independent
Compatible with: OpenOffice.org 2.3 | StarOffice 8 Update 8 or higher.
Version 1.3.10
Date: 2010-Jun-29
Size: 32.62 KB