منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شناسایی نسخه فعلی X Window System

در صورتی که مایل هستید از نسخه آخر X ای که بر روی سیستم شما نصب شده آگاه شوید از دستور زیر استفاده نمایید: X -version 2>&1 | grep -E \'(X Window System Version|X.Org X Server) [0-9]\\.\’ | sed -e \’s/^.*X Window System Version //;s/^.*X.Org X Server //\’ | cut -d\’ \’ -f1برچسب ها :