منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد.

شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد.

ایشان می فرمایند:

من نفرت دارم از کسی که در کار دنیایش تنبل است

چون کسی که در کار دنیایش تنبل است

در کار آخرتش تنبل تر است.برچسب ها :