منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شیوه ساخت session variable برای فیلترکردن گزارش‌ها بر اساس سطح دسترسی کاربرها

برای ساخت این variable باید به شیوه زیر عمل کرد:

حالت اول

اگر بخواهیم فقط یک رکورد در session variable ذخیره بشه، یک variable و یک initialization block درست میکنیم و در initialization block در قسمت کوئری، کوئری زیر رو میزنیم:

select provincecode2 from USER_UNI_COUNT_DIV where user_name=':USER' and flag=0

حالت دوم

اگر بخواهیم یک لیست داده برگردونه، لازم نیست variable دیگه‌ای بسازید، فقط کافیه یک initialization block بسازید.

ستون اول باید نام variable بشه و در آنالیز ازش استفاده کنید.

کوئری:

select distinct 'PROVINCECODE',CASE WHEN FLAG =1
THEN  provincecode2 WHEN FLAG=0 THEN '15151515115’
END

 from USER_UNI_COUNT_DIV where user_name=':USER’

دلیل گذاشتن flag برای تشخیص بین کاربرهایی که باید همه چیز رو ببینید یا اونهایی که فقط اطلاعات دانشگاه خودشون رو ببینن