منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شیوه نگارش مطالب علمی – بخش صفرم

تصمیم دارم در مورد شیوه نگارش مطالب علمی مثل مقالات، پیشنهادات یا perposal، دستورالعمل ها یا instruction و ... مطلب بنویسم.
این آموزش شامل 4-5 قسمت خواهد شد که در هر بخش فقط به یک نوع مطلب رسیدگی می شود که به مرور زمان به وبلاگ افزوده خواهد شد.
در آخر لازمه اضافه کنم که این مطالب در حقیقت توسط استاد گرامی، آقای دکتر نقیب زاده(1) نگارش شده و با ویرایش مختصری از من در اینجا قرار داده خواهد شد. هر نکته اشتباهی در این مطلب، به واسطه خطای اینجانب می باشد.
(1) آقای دکتر نقیب زاده، یکی از دو استاد کامپیوتر ایران می باشند.

بخش اول: مطالب کلی
بخش دوم: نامه اداری
بخش سوم: پیشنهاد یا perposal
بخش چهارم: دستورالعمل یا instruction
بخش پنجم: (آخرین و بزرگترین بخش) مقاله علمیبرچسب ها :