منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدای خوب لینوکس … لینوکس اف ام۱۶

لینوکس اف ام ۱۶ منتشر شد !

شما هم لینوکس اف ام ۱۶ رو در یافت کنید و لذت ببرید !

\"\"

باتشکر از همه بچه های لینوکس اف ام  . . .برچسب ها :