منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صرفه جویی در پهنای باند با اسکوئید

یکی از مواردی که همیشه ما ایرانی ها را آزار داده و می دهند پهنای باند گران و بی کیفیت کشورمان است. در این نوشته قصد داریم تا با استفاده از اسکوئید صفحات وبی را که مشاهده می کنیم را کش کنیم تا در استفاده های بعدی و تکراری از همان صفحه وب پنهای باند کمتری صرف لود آن کنیم و همچنین با سرعت بیشتری وبگردی کنیم، فرض کنید من روزانه چند بار به نردنیوز سر می زنم و نردنیوز، تعدادی تصویر و محتوای ثابت دارد که مدت ها تغییر نمی کنند، حال اگر این محتوای ثابت و تصاویر در جایی کش شوند دیگر نیازی نیست آن را دوباره از سرور اصلی دریافت کنیم و چون این محتوا روی خود سیستم ماست، وب سایت سریع تر لود خواهد شد. در این نوشته قصد داریم تا روش نصب و کانفیگ اسکوئید در آرچ لینوکس برای کش کردن چنین محتواهایی بنویسیم
ابتدا بسته squid را با استفاده از مدیر بسته pacman نصب می کنیم
# pacman -S squid
بعد نصب، فایل تنظیمات آن را باز می کنیم و همانند نمونه که اینجا قرار داده ایم ویرایش می کنیم
# nano /etc/squid/squid.conf
سپس سرویس squid را برای اجرا هنگام بوت فعال می کنیم
# systemctl enable squid.service
مشکل احتمالی فایل تنظیمات را بررسی می کنیم
# squid -k check
دایرکتوری های کش را ایجاد می کنیم
# squid -z
سرویس squid را اجرا می کنیم
# systemctl start squid.service
با استفاده از iptables درخواست های پورت ۸۰ (پورت مورد استفاده در وب گردی) را به پورت ۳۱۲۸ هدایت می کنیم
# gid=`id -g proxy`
# iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --gid-owner $gid -j ACCEPT
# iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:3128
# iptables-save > /etc/iptables/iptables.rules
# systemctl enable iptables.service
اکنون همه چیز آماده است و درخواست پورت ۸۰ (وب گردی) شما کش می شود تا در اتصال های بعدی برای شما سریعتر لود شوند، مرورگر خود را باز کنید و به وب گردی بپردازید و صفحاتی را به تکرار باز کنید و شاهد تغییر لود صحفات باشیدبرچسب ها : , ,