منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صفحه بندی

برنامه open office به صورت عادی گزینه برای صفحه بندی ندارد بنابراین مجبورید که خود به صورت دستی صفحه بندی کنید.اما با دریافت افزونه pagination می توان به وصرات ساده صفحه بندی را انجام داد. پس از نصب در سربرگ insert گزینه Page number افزوده می شود که می توان با استفاده از آن به راحتی صفحه بندی را انجام داد.
برای دریافت اینجا را کلیک کنید.