منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ضرب المثل

برای دوستانی که توی گودر شیر می کنن

کم شیر و گزیده شیر چون در
کز اندک تو جهان شود پربرچسب ها :