منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ضعف‌های لیبره‌آفیس (۱)

در واژه‌پرداز وُرد به‌سادگی می‌شود برای نویسه‌های خاص کلید میان‌بُر ساخت، اما در واژه‌پرداز لیبره‌آفیس شما حداکثر می‌توانید آن‌ها را به بخش نویسه‌های محبوب اضافه کنید که فراخوانیِ مکررشان کاری واقعاً وقت‌گیر است.

نویسه‌های خاص در لیبره‌آفیس
نویسه‌های خاص در لیبره‌آفیس