منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ضعف VLC مقابل سرریز پشته

با توجه به پروژه ی VideoLAN ، مدیا پلیر محبوب VLC در فایل های AVI و Real Media ، نسبت به سرریز پشته حساس است .