منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عدم فعال شدن خوکار کارت شبکه در CentOS

در سیستم عامل لینوکس به صورت دستی به ترتیب از اسکریپت های ifdown و ifup برای غیر فعال و فعال کردن یک کارت شبکه استفاده می شود. اما ممکن است که کارت شبکه UP باشد ولی در زمان بوت شدن سیستم عامل به صورت خودکار فعال نباشد.

زمانی که با اسکریپت ifdown یک کارت شبکه را DOWN می کنیم، این یعنی که به صورت منطقی کارت شبکه را از سیستم جدا کرده باشیم و زمانی که با اسکریپت ifup یک کارت شبکه را UP می کنیم به صورت منطقی آنرا به سیستم متصل کرده ایم. همینطور اگر با ifdown کارت شبکه را DOWN کنیم، دیگر نام اینترفیس در خروجی دستور ifconfig نشان داده نمی شود.

اما هدف از این پست مربوط به UP یا DOWN بودن کارت شبکه نیست بلکه کارت شبکه UP است ولی زمانی که به سیستم لاگین می کنیم کارت شبکه قطع است و لازم است به صورت دستی  Connect کنیم. در این مطلب ابتدا دستورهایی گفته می شود که وضعیت کارت شبکه نشان می دهند و سپس در توزیع گفته می شود که چگونه اینترفیس برای فعال شدن خودکار در زمان بوت شدن تنظیک شود. فرض کنید که میزکار گرافیکی نصب نیست و می خواهیم وضعیت کارت شبکه را بررسی کنیم.

cat /sys/class/net/eth0/operstate

خروجی دستور بالا برای اولین کارت شبکه متصل به سیستم یعنی eth0 مقدار up یا down است. با فرض انیکه کارت شبکه UP باشد از دستور زیر استفاده می کنیم تا متوجه شویم که آیا اتصال شبکه توسط کارت شبکه برقرار است یا خیر.

nmcli dev

OR

nmcli dev list

centos_linux_interface_status

همانطور که از شکل بالا مشخص است،اتصال به شبکه برقرار نیست و به همین خاطر خروجی disconnect است. با استفاده از دستور nmcli می توان به صورت زیر و از طریق خط فرمان کارت شبکه را disconnect کرد.

nmcli dev disconnect iface eth0

 و از طریق دستور زیر ارتباط را برقرار کرد.

“nmcli con up id “System eth0

توجه کنید که nmcli همان Network Manager محیط گرافیکی است که از طریق خط فرمان امکان مدیریت NetworkManager را می دهد بنابراین مقدار تعیین شده برای id  همان نام کانکشن ایجاد شده در محیط گرافیکی NetworkManager است.

centos_linux_interface_status2

centos_linux_interface_status3

از اولین شکل بالا مشخص است که اتصال برقرار نیست ولی در دومین شکل ارتباط برقرار شده است. حال برای آنکه مشکل عدم فعال و کانکت شدن خودکار در زمان بوت را رفع کنیم باید از فایل پیکربندی هر کدام از اینترفیس ها مقدار پارامتر ONBOOT را به yes تغییر دهیم.

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

centos_linux_interface_status۴

پس از تغییر مقدار پارامتر باید سرویس شبکه restart شود.

service network restart #in CentOS5andCentOS6

systemctl restart network.service #in CentOS7

و برای تنطیم از محیط گرافیکی ابتدا از طریق NetworkManager کانکشن مربوطه را باز کنید و مطابق شکل زیر گزینه Connect automatically را انتخاب کنید.

centos_linux_interface_status5برچسب ها : , , , , , , ,