منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه‌ی پارسیدورا آغاز شد

عرضه‌ی پارسیدورا ۱۳ از طریق فروشگاه لینوکس سی‌تو آغاز شد. این توزیع را می‌توانید از بخش دانلود همین سایت نیز به صورت مستقیم دریافت نمایید.
* میرور۱

* میرور۲