منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه ساعت های هوشمند اندرویدی توسط فسیل

عرضه ساعت های هوشمند اندرویدی توسط فسیل

Nikkhah209

شرکت فسیل، با تولید لوازم جانبی های هوشمند اندرویدی جدید، از فسیل شدن خود مقاومت می کند. در این خط تولید جدید که فسیل Q نام دارد، چهار ساعت با کارآیی ها و قیمت های متفاوت به بازار عرضه شده است.