منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه ی لینوکس Scientific 5.6 Live

بعد از دو هفته از انتشار Scientific linux 5.6 ، سازندگان آن عرضه ی LiveCD و LiveDVDبرای نسخه های مختلف را اعلام کردند