منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه ی نسخه‌ی 4.6.0 KMyMoney

نسخه4.6.0 از برنامه مدیریت مالی KMyMoney در حال حاضر در دسترس است. نسخه جدید پایدار است و یازده ماه پس از انتشار نسخه های قبلی منتشر شده است. این نسخه شامل پلاگین های جدیدCSV است و اجازه می دهد فایل‌هایCSV تولید شده توسط سایر برنامه‌ها را در مدیریت حسابKMyMoney وارد کند.