منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عرضه ی SeaMonkey 2.2 توسط موزیلا

اعضای پروژه ی SeaMonkey نسخه ی 2.2 را برای دانلود در اختیار علاقه مندان قرار دادند. این نسخه بر پایه ی Firefix 5 ارائه شده است .