منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عملیات ایران چیست؟

عملیات ایران یا OpIran، عملیاتی است که اعضای گروه Anonymous بر علیه سایت‌های دولتی ایران راه‌ انداخته‌اند. این عملیات در سال ۲۰۱۱ توسط این گروه راه‌اندازی شد و هدف آن از کار انداختن سایت‌های دولتی ایران و همچنین ترویج استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ بود. این عملیات تا چند ساعت پیش متوقف شده بود ولی همزمان با بسته شدن پورت‌های VPN در ایران از سر گرفته شد. تعدادی از سایت‌های دولتی از آغاز این عملیات مورد حمله‌هایی از نوع DDOS قرار گرفته و برای چند ساعتی از دسترس خارج شدند. برخی از سایت‌ها هم، همچنان از دسترس خارج شده‌اند و هنوز به حالت عادی باز نگشته‌اند.
از جمله سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است که البته در هنگام نوشتن این نوشته در دسترس بود. اما سایت‌های سازمان صنایع هوایی و مرکز مطالعات اقتصادی همچنان از دسترس خارج شده بودند.

منبع اصلی خبر