منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عمومی‌کردن بانک‌اطلاعاتی برای استفاده سایرکاربران

یه وقتایی هست که می‌خوایم دیتابیس رو ببریم رو حالتی که از نظر عموم کاربران در دسترس نیست در واقع دیتابیس تو این حالت open ایت ولی فقط برای ادمین‌های قدرمتند اوراکل open است. اصطلاحاً به این ادمین‌ها ادمین‌های restrictED گفته می‌شود.(یعنی ادمین‌هایی که می‌خوان با دسترسی مشخص به دیتابیس وصل بشوند)

با زدن دستور زیر دیتابیس ما به حالت restrict می‌رود:حالت یواشکی  (روی کاربران جاری اثر ندارد و هیچ کس به جز خود شما و کاربر SYS دسترسی به دیتابیس را ندارد)

alter system enable restricted session;

اگر خواستیم از این حالت خارج بشیم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

alter system disable restricted session;

س: چه کاربرانی می‌توانند تو مد restric به دیتابیس وصل بشوند؟

ج: فقط کاربرانی که role زیر را داشته باشند می‌توانند به دیتابیس وصل شوند:

grant sysdba to [USER];

نکته: role کاربر system به صورت پیش‌فرض dba و role کاربر sys به صورت پیش‌فرض sysdba است:

system = dba
sys = sysdba

بردن به حالت یواشکلی (روی کاربران جاری اثر ندارد و فقط مدیران(role dba) دسترسی دارند):

alter system quiesce restricted;

خارج کردن از این حالت:

alter system unquiesce;برچسب ها :