منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عناصر RMAN

RMAN Repository شامل رکوردهایی از فرادادهای (Metadata) درباره تمامی فعالیت های Backup and Recovery بر روی پایگاه داده هدف (Target Database) که RMAN زمانی که RMAN می خواهد اعمال Backup and Recovery را انجام دهد مورد استفاده قرار می گیرد. Target Database یا پایگاه داده هدف (پایگاه داده مقصد)، همان پایگاه داده ای است که RMAN به آن متصل شده تا از آن Backup تهیه کند یا آنرا Recovery کند.بطور پبش فرض فراداده های مورد استفاده RMAN در Control File پایگاه داده هدف (مقصد) ذخیره می شود، اما می تواند از یک پایگاه داده مجزا که Recovery Catalog نامیده می شود استفاده کرد. هرگاه تغییری در ساختار پایگاه داده یا در Archived Redo Log ها و غیره ایجاد شود، RMAN، پایگاه داده Recovery Catalog را با اطلاع های جدید از Control File پایگاه داده هدف (مقصد) بروز می کند.

Recovery Catalog به عنوان یک پایگاه داده مجزا برای ذخیره RMAN Repository استفاده می شود که نبست Control File دارای مزیت می باشد و تنها یک پایگاه داده برای Recovery Catalog کفایت می کند. Recovery Catalog میزان بیشتری از اطلاع ها را ذخیره کند و همچنین امکان ذخیره Script های RMAN وجود دارد. RMAN Script فایلی است که دستور های RMAN را در آن ذخیره شده و از خط فرمان توسط دستور rman اجرا می شوند. RMAN Script فایلی است که دستور های RMAN در آن نوشته می شوند و از خط فرمان سیستم عامل توسط دستور rman خوانده و اجرا می شود.

rman cmdfile RMAN_CMD_FILE.rman

RMAN Executable یا RMAN اجرایی همان دستور rman است که از خط فرمان سیستم عامل اجرا می شود و در زیر دایرکتوری bin در زیر دایرکتوری ORACLE_HOME$ قرار دارد. RMAN شامل یک مجموعه از رویه های ذخیره شده یا Stored Procedures در پایگاه داده هدف و همچنین یک فایل به نام recover.bsq می باشد. اجرای rman می تواند به دو صورت تعیین هویت از طریق سیستم عامل یا از طریق پایگاه داده صورت گیرد. پس از ورود به RMAN می توانید در جلوی اعلان <RMAN، دستور ها را وارد کنید و یا اینکه به روش گفته شده در بالا از یک RMAN Script استفاده کنید. بطور کلی دو مولفه اصلی برای RMAN، پایگاه داده هدف (مقصد) و RMAN Executable (همان دستور rman) می باشد. Recovery Catalog یک مولفه اختیاری است. مولفه اختیاری دیگر MML که مخفف Media Management Layer می باشد.  MML برای تعامل با Tape Drive ها استفاده می شوند چونکه RMAN نمی تواند مستقیما با Tape ها کار کند.

اگر از چندین پایگاه داده در محیط استفاده می کنید بهتر است از Recovery Catalog استفاده کنید. به صورت پیش فرض رکورد های RMAN در Control File پایگاه داده هدف هر هفت روز بازنویسی می شود. این تعداد روز توسط پارامتر CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME کنترل می شود.

show control_file_record_keep_time

برای انجام اعمال Backup and Recovery نیاز به ارتباط به پایگاه داده هدف است. بطور کلی می توانید مطابق با این مطلب به Target Database یا Recovery Catalog یا Auxiliary Database یه به هر سه متصل شوید. پس از اجرای rman و ورود به محیط اعلان <RMAN نشان داده می شود که می توانید جلوی آن دستور ها را وارد کنید. دستور های RMAN با یک کلمه کلیدی آغاز می شود و به دنبال آن یک آرگومان می آید و در انتها با سمی کالن (;) خاتمه می یابد. دستور ها می توانند در یک خط یا در جندین خط بیایند.

; RMAN> backup database include current controlfile

برای خروج از محیط از یکی از دستور های exit یا quit استفاده کنید. همچنین دستور ;hsot برای خروج موقتی از محیط و رفتن به خط فرمان سیستم عامل و اجرای دستور ها استفاده کنید.

; RMAN> host

و برای رفتن به محیط rman در محیط سیستم عامل دستور exit را اجرا کنید.

ثبت Log ها در یک فایل

به دو گونه می توان انجام داد. فرض کیند با دستور زیر از خط فرمان سیستم عامل می خواهید به محیط RMAN وصل شوید و از سوئیچ log که به یک فایل و مسیر آن اشاره می کند. در صورتی که فایل از قبل وجود داشته باشد، اطلاع های جدید روی آن بازنویسی می شوند.

rman target / cmdfile commandfile.rman log /u01/app/oracle/outfile.txt

 و اگر می خواهید دوباره از همان فایل استفاده کنید بطوری که اطلاع های جدید در انتهای فایل نوشته شود از سوئیچ Append استفاده کنید.

rman target / cmdfile commandfile.rman log /u01/app/oracle/outfile.txt Append

اما اگر توسط دستور زیر به محیط rman  وصل شوید (یعنی دستور ها را در خود محیط می خواهید اجرا کنید، بر خلاف خط پیشین که دستور ها از یک فایل خوانده می شد) برای ثبت Log ها از دستور spool به صورت زیر استفاده کنید.

;RMAN> spool log to /tmp/rman/backup.txt

;RMAN> some commands

;RMAN> spool log  offبرچسب ها : , , ,