منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عکس های جدیدی از آیفون 7 !

عکس های جدیدی از آیفون 7 !

MZ393

دوربین بزرگ تر در کنار شکل جدیدی برای خطوط آنتن !

به نظر می رسد که اپل امسال کارهای زیادی برای انجام دادن دارد . ظاهرا قرار است که یک گوشی کوچک و ارزان تر در ماه آینده در معرض عموم قرار گیرد و سپس طبق برنامه در ماه سپتامبر ( 11 شهریور تا 9 مهر ) از آیفون هفت بزرگ و چاق رونمایی شود .برچسب ها :