منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

غیرفعال‌کردن صدای صفحه‌ی Login در اوبونتو

شما هم از سروصداهای سیستم خوش‌تان نمی‌آید؟ شما هم دوست ندارید با روشن‌کردن سیستم‌تان در یک محیط عمومی همه‌ی توجه‌ها را به خود جلب کنید؟ شما هم نگران بیدارشدن دیگران از صدای سیستم‌تان هستید؟

در این مطلب به غیرفعال‌کردن صدای صفحه‌ی login یا system ready می‌پردازیم. این صدا، که ready drum هم خوانده می‌شود، به این معنا ست که سیستم شما آماده‌ی واردکردن رمز برای ورود به میزکار است؛ اما به هر دلیل ممکن است بخواهید آن را غیرفعال کنید.

در ۱۲.۰۴، کافی ست به کمک ترمینال (Ctrl+Alt+T) پرونده‌ای بسازیم:

sudo gedit /usr/share/glib-2.0/schemas/50_unity-greeter.gschema.override

و دو سطرِ زیر را در آن کپی کنیم:

[com.canonical.unity-greeter]
play-ready-sound = false

پس از بستن پرونده و ذخیره‌ی آن، فرمان زیر را اجرا می‌کنیم:

sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

در ۱۲.۱۰ روش‌های مختلفی برایِ آن ذکر شده، اما روی سیستم من، تنها، همین راهکارِ یادشده عمل کرد.

 

برای فعال‌کردنِ دوباره‌ی آن، کافی ست فایل را حذف کنیم و فرمانِ آخر را دوباره اجرا کنیم؛ یعنی:

sudo rm /usr/share/glib-2.0/schemas/50_unity-greeter.gschema.override

sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

 برچسب ها : ,