منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

غیر فعال کردن translations در مخازن

حتما موقع update کردن repositoryها در دبیان متوجه یه سری بسته های مربوط به translations شدید که همگی failed میشن. من نمیدونم اینها چی هستند، ولی وقتی fail میشن و بدردم نمیخورن پس چرا بیخودی جلوی چشمم باشن؟!
برای اینکه دیگه اینها رو نبینیم، این کار رو میکنیم. در ترمینال مرقوم بفرمایید:
sudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/99translations
البته به جای gedit ویرایگشر دلخواهتون رو بذارید. مثلا برای kde ممکنه kate باشه. و البته میتونید مستقیم از توی فایل منیجر هم این فایل رو برید بسازید. داخل این فایل این عبارت رو پیست کنید:
Acquire::Languages \"none\";
و بعد save کنید.
نکته: من در debian wheezy تست کردم.

منبع