منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فارسی کردن اپلت ساعت در دسکتاپ MATE

فارسی کردن اپلت ساعت در دسکتاپ MATE


dconf-editor -> org -> mate -> panel -> objects -> object_* -> pref


برای دیدن نحوهٔ فرمت کردن تاریخ:
man date