منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فاصلهٔ نشکن در واژه‌پرداز لیبره‌آفیس

درج فاصلهٔ نشکن (Non-Breaking Space) چه در واژه‌پرداز وُرد و چه در واژه‌پرداز لیبره‌آفیس به یک روش است، یعنی فشردن هم‌زمان کلیدهای SHIFT+CTRL+SPACE.

تصدیق می‌کنم که کار چندان آسان و راحتی نیست. پس شاید شما هم بدتان نیاید که کلیدهای میان‌بُر این نویسهٔ خاص (Special Character) را به مثلاً CTRL+SPACE تغییر بدهید. برای این کار مطابق عکس زیر عمل کنید. زیر عکس مراحل انجام کار را توضیح داده‌ایم.

ابتدا در فهرست کلیدهای میان‌بر کلید CTRL+SPACE را بیاورید. بعد در ۳ ستونی که پایینش است، در ستون Cateogory گزینهٔ Insert و بعد Function یا عملکرد Insert non-breaking space را انتخاب کنید. حالا روی دکمهٔ Modify کلیک کنید تا این کلید میان‌برِ جدید به این نویسهٔ خاص اختصاص پیدا کند.برچسب ها :