منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فایل‌های راه انداز

در این فایل‌ها اطلاعاتی نگهداری می‌شوند که اوراکل از آن‌ها برای پیکربندی بانک اطلاعاتی استفاده می‌کند.
از جمله نام بانک اطلاعاتی، اندازه حافظه ای که Instance از آن استفاده می‌کند، محل Control File ها، تنظیمات سایر زبان‌هایی که پشتیبانی می‌شوند و غیره. هنگامی که Instance راه اندازی می‌شود از این فایل برای پیکربندی حافظه SGA و فرایندهای پس زمینه استفاده می‌گردد.

علاوه بر این، در این فایل صدها پارامتر دیگر نیز وجو دارد که اوراکل از آن ها در مواقع مورد نیاز استفاده می‌کند. به هنگام ایجاد بانک اطلاعاتی و با تغییر مقادیر پیکربندی اطلاعات، این فایل نیز بروز می‌شود. ترتیب پارامتر ها و کوچک و بزرگ بودن حروف هیچ تاثیری در این فایل ندارد.

انواع فایل های پیکربندی

  • PFILE

از اوراکل 8i به بعد، پارامترهای مربوط به بانک اطلاعاتی از قبیل نام بانک اطلاعاتی، پارامترهای مرتبط با حافظه، محل Control Fileها و غیره، در فایلی به نام PFILE که مخفف Parameter File می باشد، ذخیره می شوند.
این فایل یک فایل استاتیک بوده و توسط هر ویرایشگری مانند Notepad قابل ویرایش است.
این فایل تنها به هنگام راه اندازی بانک اطلاعاتی خوانده شده و پس از آن در صورتی که تغییری در این فایل ایجاد شود، تا زمانی که Instance مجدداً راه اندازی نشود، تغییرات در آن اعمال نخواهد شد.
همچنین در صورتی که به هنگام راه اندازی بانک اطلاعاتی تغییری در پارامترهای راه اندازی ایجاد شود، این تغییرات در PFILE ثبت نمی شوند.

  • SPFILE

با توجه به محدودیت های فوق، از اوراکل 9i و به بعد، فایلی به نام SPFILE که مخفف Server Parameter File می باشد، معرفی شد.
این فایل توسط هیچ ویرایشگری قابل ویرایش نبوده و تنها با استفاده از دستور ALTER SYSTEM می‌توان مقادیر پارامترهای آن را تغییر داد.

ادامه مطلب