منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فایل etc/mtab/ چیست

در توزیع های لینوکسی این فایل حاوی سیستم فایل هایی است که در حال حاظر mount شده اند. نام آن مخفف mounted file systems table یا جدول سیستم فایل های متصل شده است که به طور معمول در سیستم عامل های یونکسی یافت می شود. این فایل شامل سیستم فایل ها و پارامتر های مرتبط با هر کدام که در حال حاظر بر روی سیستم mount شده اند.این فایل اشتراک هایی با فایل etc/fstab/ دارد اما تفاوت اصلی آن با فایل fstab،این فایل توسط دستور های mount و umount هرگاه که سیستم فایلی mount یا unmoumt شود بروزرسانی خواهد شد و بر خلاف فایل fstab به طور دستی قابل ویرایش نیست. فایل fstab برای کنترل سیستم فایل هایی که باید در زمان بوت شدن mount شوند استفاده می شود اما این فایل یک فهرست از تمامی سیستم فایل هایی است که در حال حاظر mount شده اند.

less /etc/mtab

در قسمت مشخص شده در شکل بالا که خطی از فایل mtab است، سیستم فایلی بر روی دایرکتوری files/ متصل شده است که در فایل fstab وجود ندارد زیرا برای قرار دادن آن در فایل fstab، باید fstab را به طور دستی ویرایش کنیم اما فایل mtab به طور خودکار توسط دستور های mount و umount بروزرسانی می شود و در واقع mtab تصویر لحظه ای از نقاط اتصال است.برچسب ها : , , , , , ,