منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا از گذشته تا آینده

\"fedora\"

فدورا یک توزیع محبوب از سیستم عامل قدرتمند گنو/لینوکس می باشد که توسط پروژه ی فدورا توسعه داده می شود و از حمایت شرکت ردهت برخوردار است.

فدورا که همواره یک توزیع پیشرو در زمینه ی فناوری های جدید می باشد اولین نسخه خود را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد.گفتنی است که فدورا در ابتدا Fedora Core نام داشت که پس از تصمیماتی که از طرف تیم توسعه گرفته شد از نسخه ۶ به بعد وازه Core حذف شد و نام آن Fedora شد.

هر کدام از نسخه های فدورا داری نام رمزی هستند که این نسخه ها معمولا هر ۶ ماه منتشر می شوند و از پشتیبانی ۱۳ ماهه برخوردار هستند.

گفتنی است آخرین نسخه ی پایدار آن  Fedora 18  با نام گاو گرد (Spherical Cow) می باشد که راهنمای نصب آن را می توانید در اینجا بخوانید و نسخه بعدی Fedora 19 با نام گربه شرودینگر (Schrödinger’s Cat) می باشد که برنامه زمانبندی آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

در پایین جدول نسخه ها و نام های فدورا  به همراه تاریخ انتشار و پشتیبانی آنها را مشاهده می کنید :

\"fedora

راهنمای جدول :

رنگ قرمز = پایان پشتبانی

رنگ سبز = نسخه های دارای پشتیبانی

رنگ آبی = نسخه آیندهبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,