منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا ۲۱ آلفا منتشر شد

fedora-21

و سرانجام پس از دو بار تغییر برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۱ هم اکنون Fedora 21 Alpha منتشر شد.فدورا شامل آخرین بسته ها و فناوری های دنیای آزاد می باشد که در این نسخه شامل تغییرات گوناگونی می باشد.

نسخه ی آلفای فدورا ۲۱ جهت آزمایش و رفع باگ می باشد که پس آن نسخه ی بتا و سپس نسخه ی نهایی آن منتشر خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۱ کافیست تا به اینجا مراجعه نمایید و جهت دیدن خبر انتشار فدورا ۲۱ آلفا نیز می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

برای دانلود فدورا ۲۱ آلفا برای معماری های مختلف کافیست تا به اینجا مراجعه نمایید.

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,