منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا ۲۱ و یک مخزن جدید

Fedoralogo

توسعه دهندگان فدورا در حال کار بر روی راه اندازی یک مخزن جدید به نام  “Playground” در نسخه نهایی فدورا ۲۱ هستند. قرار بر این است که قبل از اینکه بسته ها وارد مخزن اصلی فدورا شوند ابتدا در مخزن  “Playground” تست شوند یا اگر بسته قرار در مخازن اصلی قرار نگیرند در  “Playground” بتوانند وجود داشته باشند.

در این مخزن جدید پایداری تضمین نمی شود و همچنین بر سیاست های فدورا نیز پایبند خواهد بود و از بسته های نرم  افزارهای غیر آزاد پشتیبانی نمی شود.

ساخت بسته ها در این مخزن نیز با استفاده از Fedora COPR انجام خواهد شد.

خب این ایده جدید خوب باعث می شود تا کاربران فدورا سریع تر به بسته های جدید و آنهایی که در مخازن اصلی قرار نمی گیرند جا بگیرد.برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,