منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا ۲۶ و برنامه ی زمانبندی انتشار آن

fedora-26-release-dates-schedule

با توجه به اینکه آخرین نسخه ی فدورا ، نسخه ی Fedora 25 می باشد و همچنین نسخه ی Fedora 24 نیز در حال حاضر پشتیبانی می باشد.نسخه ی بعدی فدورا یعنی Fedora 26 در حال توسعه می باشد و برنامه ی زمانبندی انتشار آن هم اکنون در دسترس می باشد و تغییراتی در آن انجام شده است.

با توجه به برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۶ قرار است تا نسخه ی آلفای فدورا ۲۶ در تاریخ ۲۱-۰۳-۲۰۱۷ برابر با سشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ منتشر شود.پس از آن نسخه ی فدورا ۲۶ بتا در تاریخ ۱۶-۰۵-۲۰۱۷ برابر با سشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشرخواهد شد و سرانجام نسخه ی نهایی فدورا ۲۶ قرار است در تاریخ ۱۳-۰۶-۲۰۱۷ برابر با سشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ منتشر خواهد شد.

جهت مشاهده ی برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۶ نیز می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/26/Schedule

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,