منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا 19 با نام گربه شرودینگر

\"fedoralogo\"

خانم رابین بورجان رهبر پروژه فدورا نتیجه رای گیری برای نام فدورا ۱۹ را اعلام کرد. این رای گیری که از ۹-۱۱-۲۰۱۲ تا ۱۵-۱۱-۲۰۱۲ بود نام “گربه شرودینگر” (Schrödinger’s Cat) را با کسب ۱۸۷۶ رای اعلام کرد.

سایر نام ها به همراه تعداد رای های کسب شده به شرح زیر می باشند :

۱۸۷۶ :: Schrödinger’s Cat

1620 :: Higgs Boson

1012 :: Tiddalik

960 :: Loch Ness Monster

907 :: Newtonian Dynamics

892 :: Martian Blueberries

722 :: Parabolic Potassium

595 :: Cubical Calf

گفتنی است که نسخه پایدار Fedora 17 می باشد و این در حالی است که نسخه ی آلفای فدورا ۱۸ منتشر شده است و قرار است نسخه نهایی آن در سال آینده میلادی منتشر شود.فدورا ۱۸ که با نام گاو گرد است و گربه شرودینگر که نام فدورا ۱۹ می باشد جانشین آن خواهد شد.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

ایشان همچنین از تمامی افرادی که در این رای گیری و پیشنهاد اسم شرکت کردند سپاسگزاری کردند.

به امید پیروزی فدورابرچسب ها : , , , , , , , , , , , ,