منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فشرده سازی تصاویر بدون افت کیفیت با libjpeg 9

\"jpeg
Independent JPEG Group در انستیتو انفورماتیک کاربردی آلمان (InfAI) نسخه جدید کتابخانه libjpeg را ارائه داد. به گفته توسعه دهندگان آن، این نسخه می‌تواند تصاویر را بدون افت کیفیت با فرمت JPEG فشرده ساخته بطوریکه خروجی‌های libjpeg 9 دارای همان کیفیت تصاویر PNG می‌باشند.
IJG پیشنهاد می‌کند که
ادامه مطلببرچسب ها : , , , , , , , ,