منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فعال سازی میزکار Gnome به صورت کامل در kali linux

kalilogo2_fedorafans.com

 

درود

در توزیع kali linux میزکار gnome به صورت پیش فرض نصب می باشد اما نمی توان به صورت کامل از امکانات آن بهره برد در واقع نمای میزکار gnome در این توزیع همانند میزکار gnome classic است. اما با وارد کردن دستورات زیر می توان به صورت کامل از این میزکار استفاده کرد.

 

تصویر میزکار gnome پیش فرض در kali linux :

 

kali00_fedorafans.com

 

ترمینال را باز کرده و به ترتیب دستورات زیر را در آن وارد نمایید:

gsettings get org.gnome.desktop.session session-name
dbus-launch gsettings set org.gnome.desktop.session session-name 'gnome'
reboot

با وارد کردن دستور آخر سیستم restart شده و میزکار گنوم کاملا در دسترس خواهد بود.

 

مشاهده می کنید که میزکار گنوم به طور کامل فعال شده است:

Enable-full-gnome-fedorafans.com

در صورتی که تمایل به برگشت تنظیمات فوق به حالت اولیه داشتید دستور زیر را اجرا نمایید :

dbus-launch gsettings set org.gnome.desktop.session session-name 'gnome-fallback'برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,