منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فیلترینگ

فیلتر کردن اینترنت مصداق بارز کم‌فروشی است و به میزان تفاوت کیفیت (عملی و اسمی)، دزدی محسوب می‌شود و هر کس که به اختیار خود در فیلترینگ نقش داشته باشه دزد است. و از دید اسلامی دزدی بیش از 1.1 گرم طلا (حدود صد هزار تومان) حکمش قطع دست است.

از طرفی شُنود اینترنت (که شامل فیلترینگ هم می‌شود) هم مصداق تجسّس است که آن هم شرعاً حرام است.

(من زیاد مذهبی نیستم، ولی با هر کس باید با منطق و زبان خودش صحبت کرد)