منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فیلم آموزشی مدیریت دسترسی کاربر به سایت / فایل ها

 

با همکاری دوستان در بخش Cisco Webex از فرروم سیسکو به پارسی ، فیلم وبینار آف لاین مدیریت دسترسی کاربران به یک سایت خاص / انواع خاصی از فایل ها آماده گردید .

در این آموزش با هم چگونگی مسدود کردن دسترسی کاربر به یک سایت ، انتقال از یک سایت به سایت دیگر ، مسدود کردن دصسترسی به همه سایت ها به جز یک سایت ، مسدود کردن دریافت نوع خاصی از فایل را از یک یا همه سایت ها فرا میگییریم.

دریافت فایل


 برچسب ها :