منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

قدمی برای مهاجرت به لینوکس –چگونه فایل های مجموعه مایکروسافت آفیس را در لینوکس باز کنم

تقریبا تمام مراکز دولتی و سازمان و ادارات دولتی اکنون از نسخه های مختلف مجموعه اداری مایکروسافت آفیس استفاده می کنند.

فارسی