منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لغو تداوم مطالب آموزشی در سایت

با توجه به کپی و استفاده غیر قانونی مطالب سایت در سایتهای آموزشی و فروم‌‌های ایرانی که مبتنی بر قوانین Creative Commons Attribution Noncommercial منتشر میشود از ارائه مطالب آموزشی به صورت متداول معذور خواهیم بود. مطالبی که در سایت قرار داده شده است باقیمانده و مطالب جدید طبق سیاستهای جدید منتشر خواهد شد. بدیهی  [ Read More ]برچسب ها :