منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لوگوی ما را دوست دارید؟

از همان ابتدای تاسیس لینوکسی‌ها همواره جهت بهترین بودن و داشتن بهترین ابزارات و امکانات تاکید داشته‌ایم و خواسته‌ایم بهترین‌ها را با بهترین شیوه‌ها برای شما ارائه دهیم. از این رو مدت‌ها بود که در حال کار روی لوگوی لینوکسی‌ها بودیم. لوگویی که هم نشانی از لینوکس داشته باشد و هم به لینوکسی‌ها و فارسی بودن اشاره‌ای کند؛ نه این‌که ...

The post لوگوی ما را دوست دارید؟ appeared first on لینوکسی‌ها.