منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیبره‌آفیس ۷.۵.۱

لیبره‌آفیس ۷.۵نسخهٔ ۷.۵.۱ لیبره‌آفیس منتشر شد.
ویژگی جدیدی اضافه نشده و صرفاً برخی باگ‌های گزارش‌شده برطرف شده‌اند.